MENY

Innspillsmøte med Miljøpartiet De Grønne

Vi setter stor pris på MDGs sterke forsvar av folkeretten og menneskerettighetene, samt deres engasjement for å få slutt på okkupasjonen av Palestina. Dette er vårt innspill til MDG:

Lovforbud
Det må innføres lovforbud mot handel med varer og tjenester fra selskap som kan knyttes til alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter eller internasjonal humanitærrett, eller alvorlige miljøødeleggelser eller korrupsjon. Dette omfatter også selskaper som direkte eller indirekte medvirker til å opprettholde ulovlig okkupasjon. (Bygger på vedtaket i Oslo kommune med MDG i byråd.)

Sanksjoner
Norge må ta initiativ til internasjonale sanksjoner mot land som okkuperer i strid med folkeretten.

Statens pensjonsfond utland
Statens Pensjonsfond Utland må trekkes ut av alle selskaper som medvirker til brudd på folkeretten. Det gjelder f.eks. de som står på FNs menneskerettighetsråds liste over selskaper som bidrar til Israels okkupasjon.

Våpenembargo
Videreføre punktene i dagens arbeidsprogram om at hensynet til folkeretten skal ligge til grunn for alle eksporttillatelser. Ikke tillate salg av våpen eller annet militært materiell til autoritære regimer og til stater som begår alvorlige menneskerettighets- og folkerettsbrudd. Og kreve sluttbrukererklæring med re-eksport klausul fra alle land som kjøper våpen og ammunisjon produsert i Norge eller ved norske fabrikker i utlandet.

Relaterte saker

Innspill til partiprogrammene
18.04.2024

Krasnik tar feil om Fellesutvalget
17.04.2024

Innspillsmøte med Sosialistisk Venstreparti
11.04.2024